AVÍS LEGAL

El lloc web i el domini txearana.net corresponen a Txe Arana ________, amb DNI ***_ _ _ _*-*, domicili professional al Carrer Can Japot, 20 de Pontós (CP 17773) i adreça electrònica txearana @ txearana.net. 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a Txe Arana o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Txe Arana presenta aquests continguts per a informar de les seves activitats professionals. Autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web.

El logotip que identifica l’activitat professional de Txe Arana únicament es pot utilitzar amb la seva autorització prèvia, expressa i per escrit.

La utilització dels continguts ha de ser respectuós amb el dret a la imatge personal de Txe Arana i de la resta de persones que hi apareixen de forma reconeixible. Així mateix s’han de respectar els drets de propietat intel·lectual dels fotògrafs.

Txe Arana es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://txearana.net

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que Txe Arana actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti.

Txe Arana es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

Txe Arana no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

 

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.