NEW MEDIA

ASSISTENTS DE VEU

Des del meu estudi treballo en la gravació de tot tipus de missatges de veu per transmetre credibilitat i confiança. Una veu inspiradora i amable per locucions i presentacions, missatgeria automatitzada, web, app, servei d’atenció al client, àudio guies, megafonies, centraletes, contestadors, transports, anuncis de congressos, festivals, teatres, espectacles, lliuraments de premis, concerts…

NEW MEDIA

ASISTENTES DE VOZ

Desde mi estudio trabajo en la creación de todo tipo de mensajes de voz que transmiten credibilidad y confianza. Una voz amable e inspiradora para locuciones y presentaciones, mensajería automatizada, web, app, servicio de atención al cliente, audio guías, megafonías, centralitas, contestadores, transportes, anuncios de congresos, festivales, teatros, espectáculos, entregas de premios, conciertos…

NEW MEDIA

VOICE ASSISTANTS

In my studio, I record all kinds of voice messages to transmit credibility and trust. An inspiring and friendly voice for voice-overs and presentations, automated message services, websites, apps, customer service systems, audio guides, PA systems, switchboards, answerphones, transport, advertisements for conferences, festivals, plays, shows, award ceremonies, concerts, etc.

Busques una locutora professional per promocionar, dotar de personalitat la teva marca i presentar el teu producte o activitat?

WEB, APP, E-LEARNING, IVR, GPS, PODCASTS, TUTORIALS I ASSISTENTS DE VEU

Are you looking for a professional speaker to promote your brand personality and present your product or activity?
WEB, APP, E-LEARNING, IVR, GPS, PODCASTS, TUTORIALS, AND VOICE ASSISTANTS.