NARRACIONS I DOBLATGE

 

És la veu més que les idees?

 

La potencialitat de les paraules resideix en la veu, el mitjà per transmetre idees i emocions.

I el to de veu és un dels elements amb més influència sobre la comunicació.

NARRACIONES Y DOBLAJE

 

ES LA VOZ MÁS QUE LAS IDEAS?

 

La potencialidad de las palabras reside en la voz, el medio para transmitir ideas y emociones.
Y el tono de voz es uno de los elementos con más influencia sobre la comunicación.

NARRATIONS & DUBBING

 

Is the voice more than the ideas?

 

The power of words is in the voice, the way of transmitting ideas and expressing emotions. And the tone of voice is one of the most influential elements of communication.
Voice-over and dubbing actress with an extensive career doing voice-overs for corporate videos and narrator for television programmes, reports, documentaries, films, fiction series, video games, children’s stories and narrations and cartoons.

Vídeos corporatius, promocionals i instruccionals.
Videos corporativos, promocionales e instruccionales.
Corporate, promotional and instructional videos

Programes TV

Voice Over Nominations TV · Català

Documentals

Doblatge

Narracions