PUBLICITAT

Spots TV/Internet · Falques de ràdio

 

El to de veu idoni entre una àmplia gamma de registres

 

De natural, calmada i càlida…

a descarada, directa i convincent.

 

De missatges dinàmics i alegres…

a anuncis contundents i emotius.

PUBLICIDAD

SPOTS TV/INTERNET · CUÑAS DE RADIO

 

El tono de voz perfecto entre una amplia gama de registros

 

De natural, calmada y cálida…

a descarada, directa y convincente.

 

De mensajes dinámicos y frescos…

a anuncios contundentes y emotivos.

ADVERTISING

 

Passionately working to find the perfect tone of voice for radio spots and television and internet ads. From natural, calm and warm to energetic, direct and convincing. A wide range of registers. From dynamic and fresh messages to forceful and emotive advertisements.

Español

Spots TV · Internet 

Ràdio

Català

Spots TV · Internet 

Ràdio